Keurmerken

ISO 9001:2015
Om de beloofde kwaliteit te kunnen garanderen werkt Van Vliet volgens strenge normen. Zo is het bedrijf gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Convenant Gevelonderhoud. Dat stelt eisen aan het personeel, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat o.a alle ladders en machines jaarlijks worden gekeurd. Alle werknemers werken volgens het bedrijfskwaliteitshandboek, waarin alle procedures zijn opgenomen.

Zekerheid voorop: Keurmerk Schoon

Schoonmaakdiensten Van Vliet b.v.  is in het bezit van het Keurmerk Schoon, het onafhankelijk keurmerk van de Schoonmakend Nederland. Het behalen van het keurmerk is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. De NEN4400-1-norm (SNA-norm) vormt de basis van het Keurmerk Schoon.

De zeven zekerheden van Keurmerk Schoon
Met het Keurmerk Schoon verzekeren wij onze opdrachtgevers dat we:

  • De financiële en personele administratie op orde hebben

Met de NEN4400-1-certificering (SNA-norm) ben je maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. We dragen belasting en premies correct af en onze medewerkers mogen in Nederland werken.

  • De cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijven juist toepassen

We betalen onze medewerkers goed (boven minimumloon), zorgen voor een gezonde werkdruk en bieden goede arbeidsvoorwaarden: 26 vrije dagen, eindejaarsuitkering, goede pensioenopbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en een regeling om eerder te stoppen met werken.

  • Investeren in de vakbekwaamheid van onze medewerkers

Alle schoonmaakcollega’s zijn opgeleid voor het schoonmaakvak of krijgen binnen twaalf maanden na indiensttreding de Vakopleiding Schoonmaak aangeboden. Daarnaast stimuleren we onze schoonmakers gebruik te maken van de talloze mogelijkheden die de branche biedt om horizontaal of verticaal door te groeien.

  • De contractverplichtingen nakomen

We maken samen met de opdrachtgever afspraken over regelmatige communicatie over het contract.

  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag hebben ondertekend 

In deze code is vastgelegd dat bij inkoop de kwaliteit van het schoonmaakwerk en goede arbeidsomstandigheden leidend zijn. Zo dragen we samen met de opdrachtgever bij aan een duurzame marktwerking en medewerkers die met plezier hun werk doen.

  • De juiste verzekeringen hebben, dus geen gedoe bij schade

Stel dat onze schoonmaakmedewerker schade bij jou veroorzaakt, dan regelt onze opzichtverzekering dat we verzekerd zijn voor vergoeding van deze schade. Immers, we zijn aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijf je als opdrachtgever met de brokken zitten.

  • We jaarlijks op alle bovenstaande onderdelen worden getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie.

Voor meer informatie bezoekt u de website op keurmerkschoon.nl.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag
De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgesteld door een breed samengestelde commissie en moet leiden tot verantwoordelijk marktgedrag op basis van duurzame marktverhoudingen in de schoonmaakbranche. De Code is uniek, verstrekkend en toonaangevend, en opgesteld door een commissie, waarin zowel de verschillende marktpartijen als vakorganisaties en deskundigen zijn vertegenwoordigd.

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag downloaden (PDF)
Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Beleidsverklaring downloaden (PDF)
Van Vliet Beleidsverklaring

Copyright © 2024 Schoonmaakdiensten Van Vliet B.V. All rights Reserved.